*a black heart drowning in euphoria*

Pasalitang Enkanto

(Isinatulang mga Pahayag sa Aklat ng mga Mukha o Facebook ni Xyldrae Diane E. Jacob at Sherylene De La Cruz)

Pasalitang Enkanto

Poeticized Comments on Facebook that started from a blurry picture that triggered a heart to transmit it’s own voice to a mind and thus, a verbal spell chanted throughout, involving some.

Malabo ang larawan,
Parang ang puso ko.
*Pansamantalang Makata*
Huwag mabagabag.
Ito’y mawawala
O hindi kaya….

Saklolo!

*Napinsalang kalagayan
Na `di pangkaraniwan*

*Kataka-takang kagitlahanang
Kabig ng himig at ginaw
Mula sa pagtitingaw-ngaw
Ng namumukod na halimaw*

*Pasalitang enkanto*
Saklolo!!!!

Sino ang may kinalaman?
Sino ang may nalalaman.
Sino ang nagnanais makaalam?
Manika ang may kasagutan!

Ang may kinalaman na
Akala’y nakakaalam:

“Ako ba ang may kinalaman?
O ang may nalalaman?
Hindi ba ang halimaw ang humihila
Ng batingaw na sa ating dalawa
Ay gumiginaw sa bawat sambit
Ng mga himig na sa atin ay lumulusaw?”

Sa may nalalaman:

*Palubhang enkanto*
Saklolo……

Saklolo……

Sa nagnanais makaalam:

Bago ang iyong paglisan,
Ang katotohana’y magiging
Hamak na sabi-sabing
Di karapat-dapat masilayan…

Huwag mabagabag.

Ito ang katapusan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s