*a black heart drowning in euphoria*

Isang Sulyap Lamang

Walang pagkadakila na walang takot
Walang pagmamahal na walang Diyos
Walang sugat na walang natututunan
Ang lahat ng kawalan ay may katumbas na haplos

Sa minsang paikot-ikot may nagpapakipot
Mga halakhak ng dimonyong inakalang katuturan
Isang sulyap lamang sa malayang katotohanan
Ng itinatagong pangarap na katapangan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s